Billedet på sidehoved

Skolens profil 15 punkter                                                                           

Trivsel                        Nye muligheder                         Gode oplevelser         

                                                            

Hvis I vælger Langeskov Skole, kan I forvente                         

 1. Vekslende undervisningsformer og læringsstile.
 2. Undervisning og andre tilbud, der tager hensyn til elevens stærke og svage sider.
 3. En personlig pc på 7. - 9. årgang.
 4. Dygtige lærere, der underviser i deres linjefag.
 5. Løbende evaluering af det faglige niveau.
 6. Fokus på elevernes og medarbejdernes trivsel.
 7. International dimension.
 8. Udarbejdelse af elevens egen sundhedsprofil.
 9. Tilbud om valgfaget science i et Lego Education Center.
 10. En skole med prøve- og testresultater over landsgennemsnittet.
 11. Et højt antal undervisningstimer, hvor elevens evner udnyttes optimalt.
 12. Elevplan i begyndelsen af skoleåret.
 13. At eleverne lærer at læse i 1. klasse.
 14. Tilbud om lejrskole på 6. og lejrskole/skolerejse på 8. årgang.
 15. En aktiv SFO med uddannet personale, varierede tilbud om aktiviteter, spændende læringsmiljø med fokus på udvikling af børnenes kompetencer.